team ADventure

team ADventure este un proiect conceput pentru a crea o legătură temeinică între mediul academic şi cel economic. Competiţia presupune rezolvarea unor studii de caz puse la dispoziţie de companii ieşene. Festivalul Concurs de Strategie Publicitară şi Relaţii Publice are ca target studenţii şi masteranzii de la Comunicare şi Relaţii Publice, Marketing şi Comunicare în Afaceri, precum şi de la Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării. Acest proiect este format din trei evenimente distincte: înscrierea echipelor în concurs, organizarea unei Conferinţe şi Gala de prezentare şi premiere.

Studenţii doritori de a face parte din competiţie formează echipe de trei membri şi se înscriu pentru rezolvarea unuia dintre cele trei studii de caz oferite. Pe fiecare studiu de caz vor lucra câte trei echipe. Timp de o lună, aceștia elaborează rezolvarea proprie pentru problema primită, având o legătură permanentă cu PRIME Iași, cu mentorii, cu specialiștii din domeniu şi cu firma parteneră, pentru a obţine toate informaţiile necesare.

În aceeași perioadă, este organizată o Conferinţă pe trei teme relaţionate cu studiile de caz, unde echipele, dar şi publicul prezent, primesc informații specifice despre etapele realizării unei campanii de publicitate. Temele conferinţei sunt susţinute de trei specialişti din domeniu.

În cele din urmă, în cadrul Galei de premiere echipele participante îşi prezintă rezultatele. Strategiile sunt evaluate de către un juriu de specialitate, fiind premiate cele mai bune soluții expuse de studenți pentru a rezolva studiile de caz propuse de cei trei parteneri.

 

 

BENEFITS: