ATELIERE

Proiectul ATELIERE urmăreşte crearea unui cadru de întâlnire şi simulare ale activităţilor specifice domeniului Relaţiilor Publice şi Publicităţii, între studenţi şi specialişti.

Prin acest proiect PRIME Iaşi oferă soluţii la:
– inexistenţa unei interacţiuni între studenţii de la specializarea Comunicare şi Relaţii Publice, secţiile adiacente şi specialiştii în domeniu;
– slaba informare a studenţilor cu privire la existenţa practicienilor în domeniu;
– lipsa practicii de specialitate pe timpul studiului.

Proiectul este format din 3 ATELIERE simultane, la care pot participa câte 16 studenţi.

Structural, un atelier are două părţi: în prima parte specialistul invitat prezintă tema aleasă și câteva noțiuni teoretice, iar în cea de-a doua parte, studenţii
rezolvă un brief, formând echipe a câte patru. Cele mai bune proiecte sunt premiate.

Printre temele abordate se numără:

 • Poziționarea unui brand, Media Relations
 • De la naming la brand
 • PR Cultural și PR prin cultură
 • De la vlădică la opincă
 • Micromarketing
 • Secretul campaniilor de mâine
 • De la brandul de țară la brand local
 • Strategii în mediulonline
 • Vizibil și invizibil în mediul online
 • Comunicarea online în retail
 • Cum anume se prepară un nume și care sunt ingredientele unui copywriter de succes
 • Creative writing
 • Introducere în Content Marketing
 • Online Marketing – Digital Marketing
 • Guerilla Marketing – Marketing neconvențional
 • Arta de a avea mereu dreptate
 • Viralitate
 • Packaging
 • Crowfunding
 • Rating

Ne găsiți și pe Facebook.

BENEFITS: