Biroul de conducere

BOARD PRIME IAȘI, Mandat 2017-2018

Președinte: Roxana-Nicoleta STICEA – roxana.sticea@gmail. com

Coordonator al Departamentului de Relații Publice: Elena-Gabriela CIOBANU –  gabrielaciobanu10@gmail. com

Coordonator al Departamentului de Resurse Umane: Oxana-Georgiana NĂSTASĂ –  nastase.oxana@yahoo.com

Coordonator al Departamentului de Strângere de Fonduri: Mălina-Cătălina COȘOVEANU – malinacosoveanu@yahoo.com

Secretar: Ciprian-Ionuț AIOANEI – ciprianionut.aioanei@gmail. com